top of page
Kat Met Blauwe Ogen

Home  >  Studies  

Lopende onderzoeken bij de kat

Onderzoek naar een teveel aan eiwitten in de urine (proteïnurie)

Onder normale omstandigheden komen er nauwelijks eiwitten voor in de urine. Verschillende nierziekten kunnen echter leiden tot het verlies van meer eiwitten in de urine, wat op zich ook weer schadelijk is voor de nieren zelf en voor verdere progressie van de nierziekte zorgt. Een gepaste therapie kan deze gevolgen afremmen.

Wat willen we te weten komen?

Het opvolgen van de eiwitwaarde in de urine vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidscontrole bij de kat en van de opvolging van katten met chronische nierziekte. Momenteel zijn er geen concrete richtlijnen over hoe deze waarde op een zo betrouwbare manier kan worden bepaald, en bij de kat is over al dit soort onderzoek nog weinig tot geen informatie bekend en daar willen wij graag verandering in brengen.

 

Ook willen we bij gezonde katten met beperkt eiwitverlies in de urine (een waarde die zich in de ‘grijze zone’ bevindt) te weten komen of de hoeveelheid eiwitten in de urine na verloop van tijd afneemt, stabiel blijft, of gaat toenemen – en of er bij een dergelijk beperkt verlies dus al een reden is tot zorgen.

 

Tenslotte willen we ook onderzoeken of dit beperkte eiwitverlies bij initieel gezonde katten op lange termijn een invloed heeft op hun algemene gezondheid, de werking van hun nieren en hun levensduur. Het ontdekken van beperkt eiwitverlies in de urine bij een gezonde kat zou dan namelijk een belangrijk eerste teken kunnen zijn van nierproblemen of andere ziekten, die zodoende vroegtijdig kunnen worden opgespoord (bv. door een jaarlijks urineonderzoek) én aangepakt.

 

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE KATTEN MET PROTEINURIE!
CAT.jpg

Hoe willen we dit onderzoeken?

Door bij zo veel mogelijk katten een urinestaal te onderzoeken dat thuis wordt opgevangen en/of door middel van blaaspunctie wordt bekomen. Deze katten worden voor- of nadien grondig algemeen nagekeken en hun bloeddruk wordt gemeten. Bij de katten die langdurig worden opgevolgd zal tweemaal per jaar naast een urineonderzoek ook een volledig bloedonderzoek worden uitgevoerd, zodat hun algemene gezondheidstoestand nauwgezet wordt gemonitord.

Kan u kat deelnemen?

De eerste fase van deze studie is reeds doorlopen waardoor deelname niet meer mogelijk is. 

Doctoraatsonderzoeker

  • Femke Mortier

Promotoren: Prof. Dr. Dominique Paepe & Prof. Dr. Sylvie Daminet

bottom of page