Kat Met Blauwe Ogen

Home  >  Studies  

Lopende onderzoeken bij de kat

1. Behandeling chronische nierziekte bij de kat met stamcellen

Waarom stamceltherapie?

Chronische nierziekte is één van de meest voorkomende aandoeningen bij kleine huisdieren, waarbij meer dan 1 op 3 katten deze ziekte op latere leeftijd ontwikkelt. Doordat chronische nierziekte pas in een onomkeerbaar stadium herkend wordt, is de behandeling eerder gefocust op het verlichten van de symptomen in gevorderde ziektestadia, in plaats van het vertragen van het ziekteproces vroeg in het verloop van de aandoening. De meest gebruikte en bewezen behandelingsopties zijn het overschakelen naar een specifiek 'nierdieet' en het verhinderen van vochttekort. Een 'nierdieet' zorgt voor een verminderde toevoer en aanmaak van afvalstoffen die door de nieren verwijderd moeten worden en voldoende vocht laat toe dat de nieren in staat zijn om de overige afvalstoffen uit het bloed te elimineren. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de resterende nierfunctie minder snel achteruit zal gaan.​ In specifieke gevallen kan er ook medicatie gegeven worden tegen een hoge bloeddruk of tegen een verhoogd eiwitgehalte in de urine. 

Laboratorium

De behandeling

Eens uw kat in aanmerking komt voor de studie kunnen we van start gaan met de behandeling. Deze vind plaats in de Dierenkliniek van Merelbeke. Er zal eerst een algemene controle gebeuren (bloedonderzoek, urineonderzoek, volledig lichamelijk onderzoek, bloeddrukmeting en echografie). Vervolgens zal de behandeling via een kathetertje in de voorpoot toegediend worden. Deze zal ofwel bestaan uit stamcellen (kans van 2/3), ofwel zal er een placebo (kans van 1/3, deze bevat geen stamcellen) worden toegediend, maar dit kan niet op voorhand meegedeeld worden welke uw kat zal ontvangen. Gezien dit een studie is, hebben we immers ook een controlegroep van katjes met nierziekte nodig, zodat het effect van de stamcellen vergeleken kan worden tussen de beide groepen. Katjes die geen stamcellen gekregen hebben worden echter even uitgebreid opgevolgd, waardoor ook zij genieten van optimale zorg en nauwkeurige controles. Onmiddellijk na de toediening mag uw kat terug mee met u naar huis! 

Een gouden behandelingsoptie, die de evolutie van chronische nierziekte 100% kan stabiliseren of kan omkeren, bestaat jammer genoeg niet, hierdoor zetten wij samen met Global Stem cell Technology (GST), deel van Boehringer Ingelheim België, in op wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe therapieën.

 

Onze studie zal de werking van stamcellen onderzoeken bij katjes met chronische nierziekte, aangezien er tot op heden nog geen enkele behandeling bestaat die nierziekte kan genezen of stabiliseren. Deze stamcellen worden reeds gebruikt bij de behandeling van andere aandoeningen, zoals gewrichtsontsteking bij paarden, en zijn ook reeds getest op veiligheid bij gezonde katten. Stamcellen zijn 'ongeprogrammeerde' voorlopercellen, die bij aankomst in beschadigde weefsels ontstekingsremmende eigenschappen kunnen ontwikkelen. En gezien ontsteking van de nieren mede aan de basis ligt voor de achteruitgang bij chronische nierziekte, zijn wij ervan overtuigd dat stamcellen in deze situatie het welzijn en de levensverwachting van uw dier kunnen bevorderen.

Kan uw kat met chronische nierziekte deelnemen?

​Om na te gaan of uw kat in aanmerking komt om deel te nemen, wordt er een controle-afspraak gemaakt, dit om na te gaan of de nierziekte stabiel is, zich in een stage 2 of 3 bevindt, en er geen andere (verborgen) aandoeningen zijn . Verder mag er vanaf 3 weken voorafgaand aan de studie en tijdens de studie geen vaccin worden toegediend. Ook moet het gebruik van andere medicatie vermeden worden, behalve die voor de nierziekte zelf. 

De controlemomenten

Na de behandeling zal uw kat nauwkeurig opgevolgd worden. Hiervoor zal een vaste dierenarts naar u thuis komen, zodat we de stress van het transport kunnen vermijden! Deze zal telkens een volledig lichamelijk onderzoek doen, de bloedruk meten en een bloed- en urinestaaltje afnemen voor verder labo-onderzoek. Dit zal minstens plaatsvinden op de volgende tijdstippen: 

 • 4 weken na de behandeling 

 • 8 weken na de behandeling  

 • 12 weken na de behandeling 

U bent volledig vrij om te kiezen of u dan nog verdere opvolging voor uw kat aan huis wenst! Dit kan dan op de volgende tijdstippen: 

 • 6 maanden na de behandeling 

 • 1 jaar na de behandeling  

 • 1.5 jaar na de behandeling 

Wat is het voordeel?

 1. De gezondheid van uw dier is onze grootste prioriteit! Daarom wordt de nierziekte van uw kat gedurende de studie uiterst grondig opgevolgd, ongeacht of hij de stamcellen of het placebo kreeg. Doordat deze opvolging geregeld plaats zal vinden, kunnen ook andere potentiële ziektes naast nierziekte tijdig vastgesteld worden.
   

 2. De consultaties en alle onderzoeken gedurende de studie (bloedonderzoek, urineonderzoek, lichamelijk onderzoek, echografie en bloeddrukmeting) zijn bovendien volledig GRATIS.  
   

 3. Na afloop van de studie zal u €100 ontvangen, als bedanking voor uw deelname aan de studie en opoffering van uw tijd. 

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE KATTEN MET CHRONISCHE NIERZIEKTE! 

Geïnteresseerd om deel te nemen?

Neem hier contact op voor deelname of om meer informatie te krijgen.

Doctoraatsonderzoekers:

 • Laurens Van Mulders

 • Ellen Vanden Broecke

Image by James Sutton
2. Ontdekking van merkers gelinkt aan vroegtijdige chronische nierziekte

Wat willen we te weten komen?

Er bestaat geen test om chronische nierziekte in een vroeg stadium op te sporen bij katten. Deze ziekte kan zich voor een langere periode verborgen houden, alvorens katten tekenen van ziekte vertonen. Eens deze ziekte wordt vastgesteld, is 75% van hun nieren echter al onherroepelijk beschadigd waardoor de behandeling eerder gericht is op het verlichten van de symptomen, in plaats van het vertragen van het ziekteproces vroeg in het verloop van de aandoening. Daarom zullen we met deze studie stoffen proberen opsporen in de urine, ook wel merkers genoemd, die het mogelijk maken de ziekte vroeger vast te stellen, waardoor de behandeling tijdig kan worden opgestart en zo uw dier kan genieten van een langere levensduur en betere levenskwaliteit.

Welke katten kunnen deelnemen?

 • Katten van alle leeftijden die reeds in het verleden gediagnosticeerd zijn met chronische nierziekte.

 • Gezonde katten vanaf 11 jaar.

 

​Katten in de gezonde groep mogen geen medicatie gekregen hebben de afgelopen 2 maanden voor de consultatie. Voor alle katten geldt dat er geen vaccinaties, ontworming of teken- of vlooienpreventie toegediend mag zijn de afgelopen 7 dagen.

CAT PNG.png

Hoe willen we dit onderzoeken?

Door bij zo veel mogelijk katten bloed- en urinestaaltjes te verzamelen, zullen we met gespecialiseerde technieken op zoek gaan naar merkers die gelinkt zijn chronische nierziekte. Dit zullen we doen door stalen van gezonde dieren te vergelijken met stalen van zieke dieren. Verder zullen we ook steeds de gezondheidstoestand nauwkeurig opvolgen met behulp van een uitgebreid lichamelijk onderzoek inclusief bloeddrukmeting en uitgebreide bloed- en urineonderzoek.

CAT floor.jpg

Geïnteresseerd om deel te nemen?

Neem hier een kijkje of contacteer ons voor meer informatie

Doctoraatsonderzoekers:

 • Laurens Van Mulders

 • Ellen Vanden Broecke

Promotoren: Prof. Dr. Sylvie Daminet & Prof. Dr. Lynn Vanhaecke 

 

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE KATTEN MET CHRONISCHE NIERZIEKTE! 
3. Onderzoek naar een teveel aan eiwitten in de urine (proteïnurie)

Onder normale omstandigheden komen er nauwelijks eiwitten voor in de urine. Verschillende nierziekten kunnen echter leiden tot het verlies van meer eiwitten in de urine, wat op zich ook weer schadelijk is voor de nieren zelf en voor verdere progressie van de nierziekte zorgt. Een gepaste therapie kan deze gevolgen afremmen.

Wat willen we te weten komen?

Het opvolgen van de eiwitwaarde in de urine vormt een belangrijk onderdeel van de gezondheidscontrole bij de kat en van de opvolging van katten met chronische nierziekte. Momenteel zijn er geen concrete richtlijnen over hoe deze waarde op een zo betrouwbare manier kan worden bepaald, en bij de kat is over al dit soort onderzoek nog weinig tot geen informatie bekend en daar willen wij graag verandering in brengen.

 

Ook willen we bij gezonde katten met beperkt eiwitverlies in de urine (een waarde die zich in de ‘grijze zone’ bevindt) te weten komen of de hoeveelheid eiwitten in de urine na verloop van tijd afneemt, stabiel blijft, of gaat toenemen – en of er bij een dergelijk beperkt verlies dus al een reden is tot zorgen.

 

Tenslotte willen we ook onderzoeken of dit beperkte eiwitverlies bij initieel gezonde katten op lange termijn een invloed heeft op hun algemene gezondheid, de werking van hun nieren en hun levensduur. Het ontdekken van beperkt eiwitverlies in de urine bij een gezonde kat zou dan namelijk een belangrijk eerste teken kunnen zijn van nierproblemen of andere ziekten, die zodoende vroegtijdig kunnen worden opgespoord (bv. door een jaarlijks urineonderzoek) én aangepakt.

 

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE KATTEN MET PROTEINURIE!
CAT.jpg

Hoe willen we dit onderzoeken?

Door bij zo veel mogelijk katten een urinestaal te onderzoeken dat thuis wordt opgevangen en/of door middel van blaaspunctie wordt bekomen. Deze katten worden voor- of nadien grondig algemeen nagekeken en hun bloeddruk wordt gemeten. Bij de katten die langdurig worden opgevolgd zal tweemaal per jaar naast een urineonderzoek ook een volledig bloedonderzoek worden uitgevoerd, zodat hun algemene gezondheidstoestand nauwgezet wordt gemonitord.

Kan u kat deelnemen?

De eerste fase van deze studie is reeds doorlopen waardoor deelname niet meer mogelijk is. 

Doctoraatsonderzoeker

 • Femke Mortier

Promotoren: Prof. Dr. Dominique Paepe & Prof. Dr. Sylvie Daminet
 

4. Vroege detectie van een gedaalde nierfunctie in schijnbaar gezonde katten

Wat willen we te weten komen?

Vanwege de beperkingen van de huidige testen om chronische nierziekte in een vroeg stadium te detecteren, zijn we op zoek naar betere en eenvoudigere tests voor een vroege diagnose. In dit onderzoek zullen we de focus leggen op de 'niertubuli'. In dit deeltje van de nier wordt de urine geconcentreerd. Bij chronische nierziekte is hier echter vaak een ontsteking aanwezig, waardoor de werking van de nier in het gedrang komt. Door in te zoomen op een populatie van gezonde oudere katten, zullen we nagaan bij hoeveel katten er al schade is aan deze niertubuli. De aanwezigheid van deze schade kan immers wijzen op het feit dat de kat een vroege vorm van chronische nierziekte heeft, zonder dat het dier reeds tekenen van de ziekte vertoont.

 

cat resting

Hoe willen we dit onderzoeken?

Eerst en vooral zullen de gezondheid van deelnemende oudere katten nagaan door uitvoering van een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Verder zullen we ook een bloed- en urinestaaltje nemen om te kijken of we bepaalde afwijkingen kunnen terug vinden. Verder zal bij een deel van de katten ook de nierfunctie gemeten worden. Dit doen we door een kathetertje te plaatsen in een voorpoot. Er zal een stof (creatinine) ingespoten worden en vervolgens zullen er meerdere bloedstaaltjes afgenomen worden om na te gaan hoe goed de nieren deze stof filteren. Deze test is niet schadelijk voor uw kat, maar duurt minimaal elf uur. Daarom wordt aanbevolen om te overnachten voor deelnemende katten.

Kan u kat deelnemen?

De eerste fase van deze studie is reeds doorlopen waardoor deelname niet meer mogelijk is. 

Doctoraatsonderzoeker

 • "Sun" Thirawut Kongtasai

Promotoren: Prof. Dr. Dominique Paepe & Prof. Dr. Sylvie Daminet
 

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE OUDERE KATTEN!