top of page
Arts Operating CT Scanner

Chronische nierziekte

Chronische nierziekte is één van de meest voorkomende aandoeningen bij kleine huisdieren, waarbij meer dan 1 op 3 katten deze ziekte op latere leeftijd ontwikkelt, maar ook bij honden mag het probleem niet onderschat worden.

 

Oorzaak

De term chronische nierziekte vertelt ons niets over de onderliggende oorzaak van de aandoening, dewelke in het merendeel van de gevallen niet achterhaald kan worden. Er zijn wel bepaalde aandoeningen die de ziekte in de hand kunnen werken, zoals aangeboren afwijkingen, infecties, nierstenen, niercysten, opname van schadelijke stoffen of tumoren.

 

Verder is er ook weinig geweten over hoe de ziekte zich op verloop van tijd ontwikkelt, hierdoor is wetenschappelijk onderzoek naar de onderliggende basis van de ziekte ons noodzakelijk eerste doel, zodat in de toekomst ook meer op preventie ingezet kan worden.

Grijze kat drinken uit de kraan

Symptomen

Bij chronische nierziekte is er een geleidelijk verlies van de nierfunctie wat vaak onopgemerkt blijft tot er onomkeerbare schade opgetreden is. Pas wanneer 75% van de nierfunctie verloren is, begint uw dier klachten te ontwikkelen, onder andere door het ophopen van giftige stoffen in het lichaam. Deze kunnen in het beginstadium zeer vaag zijn, zoals: 

 • een verminderde activiteit

 • wisselende eetlust

 • gewichtsverlies

 • meer dorst

​​Vaak blijft de ziekte een aanzienlijke tijd sluimeren zonder dat u, als  eigenaar, ervan op de hoogte bent. Symptomen van vergevorderde nierziekte kunnen inhouden:

 • grote hoeveelheden drinken en plassen

 • braken

 • diarree

 • onverzorgde vacht

Aangezien de klachten in het beginstadium vaak onopgemerkt blijven, vormen de ziektetekenen van het meer vergevorderd stadium meestal pas het signaal om een dierenarts te contacteren.​

Diagnose 

Indien er sprake is van chronisch nierziekte zullen bepaalde afvalstoffen, zoals ureum en creatinine, in het bloed van uw dier gaan opstapelen. Deze stoffen worden ook "niermerkers" genoemd, waarbij een stijging in het bloed kan wijzen op een verminderde nierfunctie. Om de definitieve diagnose van chronische nierziekte te stellen, voeren we naast dit bloedonderzoek ook een onderzoek van de urine uit, wat in geval van chronische nierziekte de aanwezigheid van slecht geconcentreerde urine aantoont. Jammer genoeg zijn de huidige niermerkers niet in staat om de ziekte in een omkeerbaar beginstadium op te sporen. Daardoor is één van de doelen van de Nierkliniek het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek over chronische nierziekte om zo op zoek te gaan naar nieuwe methoden om chronische nierziekte vast te stellen, te behandelen, ...

Wanneer we de ziekte kunnen opsporen vooraleer er duidelijke klachten ontwikkelen, betekent dit dat de schade aan de nieren minder gevorderd zal zijn, waardoor de dierenarts beter en vroegtijdiger in het ziekteproces kan ingrijpen. Deze vroegtijdige detectie van chronische nierziekte zorgt ervoor dat uw dier een langere levensverwachting heeft en van een betere levenskwaliteit kan genieten. Daarom wordt bij oudere dieren aangeraden om jaarlijks een bloed- en urineonderzoek te laten uitvoeren om de nierfunctie (en andere orgaanfuncties) te evalueren. Een tweede doel van de Nierkliniek is dan ook om in te zetten op vroegtijdige opsporing van chronische nierziekte in de praktijk, onder andere door een algemene bewustmaking van deze problematiek, en door middel van ons mobiel team die zich naar de praktijk in uw buurt verplaatst om de nodige onderzoeken te verrichten.  

  Wist u dat...

 • 1 op de 3 katten en 1 op de 10 honden gedurende hun leven een nierziekte ontwikkelen?

 

 • De symptomen van nierziekten in het beginstadium zeer vaag kunnen zijn, waardoor de ziekte een aanzienlijke tijd kan blijven sluimeren zonder dat u, als eigenaar, ervan op de hoogte bent?
   

 • Een vroege opsporing van nierziekte is essentieel om tijdig een correcte behandeling te kunnen opstarten?

 • Een gouden behandelingsoptie, die de evolutie van chronische nierziekte volledig kan stabiliseren of genezen, niet bestaat? 


Bloedstalen

Behandeling

Mede doordat chronische nierziekte pas in een onomkeerbaar stadium herkend wordt, is de behandeling eerder gefocust op het verlichten van de symptomen in gevorderde ziektestadia, in plaats van het vertragen van het ziekteproces vroeg in het verloop van de aandoening. De meest gebruikte en bewezen behandelingsopties zijn het:

 • Overschakelen naar een specifiek nierdieet en het verhinderen van vochttekort.

Een nierdieet zorgt voor een verminderde toevoer en aanmaak van afvalstoffen die door de nieren verwijderd moeten worden en voldoende vocht laat toe dat de nieren in staat zijn om de overige afvalstoffen uit het bloed te elimineren. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de resterende nierfunctie minder snel achteruit zal gaan.​

 • In specifieke gevallen kan er ook medicatie gegeven worden tegen een hoge bloeddruk of tegen een verhoogd eiwitgehalte in de urine. Ook kunnen middelen tegen misselijkheid, braken en verminderde eetlust helpen om uw dier zich beter te doen voelen​.

Een gouden behandelingsoptie, die de evolutie van chronische nierziekte 100% kan stabiliseren of genezen, bestaat jammer genoeg niet, hierdoor zetten wij ook in op wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe therapieën.

 

Het ultieme doel is om chronische nierziekte bij onze huisdieren in de toekomst op een meer preventieve manier te benaderen en vroegtijdig op te sporen, zodat een gepaste behandeling kan toegediend worden om het ziekteproces te stoppen, waardoor uw dier een kwaliteitsvol leven kan leiden met een uitstekende levensverwachting.

bottom of page