top of page

Home  >  Deelnemen  

Deelnemen als dierenarts

Waarom deelnemen?

De hoge prevalentie van CKD onderstreept het belang van een grondige screening van deze aandoening in de dierenartsenpraktijk. Aangezien CKD in het merendeel van de gevallen in de eerstelijnspraktijk gemanaged wordt, willen wij met de “Nierkliniek” ondersteuning bieden aan de dierenartsen in het veld, waarbij een optimale verzorging van het dier centraal staat.

 

Het vergroten van de populatie onderzochte katten en honden kan ons helpen om voldoende urine- en bloedstalen te verzamelen, dewelke gebruikt zullen worden om de wetenschappelijke kennis omtrent CKD te verruimen met als toekomstig doel, betere diagnostiek en therapieën te genereren en zo de gereserveerde prognose van de ziekte te verbeteren.

Doel?

  • Screening van geriatrische katten voor vroegtijdige detectie van CKD (en andere aandoeningen) en optimale opvolging van honden en katten gediagnosticeerd met CKD, en dit op regelmatige basis.

  • Gratis hulp bieden aan zowel dierenarts als eigenaar voor een optimale aanpak van CKD per patiënt 

  • Verbetering van onze huidige wetenschappelijke kennis betreffende CKD, met als toekomstig doel: een eerdere detectie en meer doeltreffende therapie.

Wat is het voordeel voor de eigenaar?

Eigenaars kunnen zich aan een goedkopere tot gratis consultatie verwachten. Hun huisdier zal bovendien gedurende een periode van 2 jaar om de 6 maand door ons team, grondig worden opgevolgd in uw praktijk. Daarnaast laat dit project toe om bij geriatrische katten ziekten (zoals CKD, maar ook hyperthyroïdie, etc.) vroegtijdig op te sporen, zodat de levensverwachting verlengd kan worden.

 

Over ons?

De “Universitaire Nierkliniek voor Kat en Hond”, kortweg de “Nierkliniek”, bestaat uit een mobiel team van gecertificeerde specialisten in de interne geneeskunde van gezelschapsdieren (ECVIM), samen met doctoraatsstudenten.

Wat is uw voordeel als dierenarts?

U kunt als extra service gratis diergeneeskundige diagnostiek en opvolging aanbieden aan uw cliënteel in uw eigen praktijk terwijl daarnaast uw eigen activiteiten (consultaties, operaties,…) kunnen doorgaan. Dit kan eigenaars motiveren om voor follow-up naar uw praktijk te blijven komen en de drempel voor het opvolgen van een door u verschafte behandeling en opvolging (medicatie, nierdieet, regelmatige monitoring van waarden in het bloed en de urine) verlagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktisch?

Op een afgesproken datum komen we langs in uw praktijk waarbij we mikken op een aantal van drie tot vijf te onderzoeken patiënten. Contact met de betrokken eigenaars kan indien gewenst, steeds via u gebeuren. Naast het uitvoeren van een uitgebreid lichamelijk onderzoek (inclusief bloeddrukmeting) zullen ook bloed- en urinestalen afgenomen worden. Al het nodige materiaal, inclusief echotoestel indien niet voorhanden in uw praktijk, zal door ons ter beschikking gesteld worden. Bovendien worden alle stalen gratis geanalyseerd, zodat de eigenaar dit zelf niet hoeft te financieren. Een verslag zal opgemaakt worden voor u en de eigenaar.

Waar richten we ons op?

  • Katten van alle leeftijden die reeds in het verleden met chronische nierziekte gediagnosticeerd zijn.

  • Gezonde katten vanaf 11 jaar.

  • Honden van alle leeftijden die reeds in het verleden met chronische nierziekte gediagnosticeerd zijn.

Yorkshire Terrier bij de dierenarts

Gedreven door een gezamenlijke passie voor diergeneeskunde, hopen wij van harte op uw deelname!

bottom of page