top of page
Verzorgde hond

Home  >  Studies  

Onderzoeken bij de hond

Onderzoek van de nierfunctie van oudere, gezond ogende honden
(Deelname niet meer mogelijk)

Ongeveer 30-40% van de honden die onderzocht worden bij de dierenarts zijn senior dieren. Verouderen van honden gaat, net zoals bij de mens, gepaard met specifieke gezondheidsproblemen. De zorg die baasjes geven aan hun (ouder wordende) huisdieren is duidelijk toegenomen in de laatste decennia. Dit maakt dat routine gezondheidsonderzoeken, om tijdig gezondheidsproblemen op te sporen, steeds belangrijker worden. Bovendien kunnen ouderdomsziekten zoals chronische nierziekte zo vroegtijdig behandeld worden.

DOG.jpg

Verouderen gaat bij de mens gepaard met structurele en functionele veranderingen ter hoogte van de nier. Gelijkaardige veranderingen in de structuur van de nieren werden recent beschreven bij geriatrische, gezonde Beagles. Verder vertoonden 1 op de 5 oudere, gezond ogende honden blijvend eiwitverlies in hun urine afkomstig vanuit de nieren. Bij mensen wordt dergelijk eiwitverlies in de urine als abnormaal aanschouwd en kan dit zelfs het risico op overlijden verhogen. Bij gezond ogende, oudere honden is het belang van dit eiwitverlies momenteel niet gekend. Bijkomende informatie omtrent de oorzaak, ernst en klinisch belang van het eiwitverlies is vereist. Routinematig gebruikte nierfunctietesten zijn slechts matig specifiek en weinig gevoelig, wat de vroegtijdige detectie en behandeling van nierproblemen bij onze huisdieren bemoeilijkt. Daarom is er nood aan meer betrouwbare, praktische testen om verminderde nierfunctie in een vroeg stadium te kunnen vaststellen.

Wat willen we te weten komen?

De doelstelling van de huidige studie is om de nierfunctie, inclusief het opgemerkte eiwitverlies in de urine bij oudere honden verder uit te klaren. In een opvolgingsstudie, lopende over 2 jaar, zal de werking van de nieren bij oudere honden, die gezond ogend zijn voor hun baasjes grondig gecontroleerd worden. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van zowel bestaande als nieuwe bloed en urine testen.

Kan uw hond deelnemen?

Helaas zoeken we voor deze studie geen nieuwe deelnemers meer. 

Close-up van een Black Dog

Doctoraatsonderzoeker

  • Sofie Marynissen

Promotoren: Prof. Dr. Dominique Paepe & Prof. Dr. Sylvie Daminet

HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE OUDERE HONDEN!

Hoe willen we dit onderzoeken? 

Alle honden ondergaan een gratis gezondheidsscreening op verschillende tijdstippen (aanvang, na 6 maanden, 1, 1.5 en 2 jaar). De honden krijgen een volledig lichamelijk onderzoek, bloeddrukmeting, uitgebreid bloed- en urineonderzoek. Indien een verhoogde bloeddruk wordt gemeten tijdens het initiële onderzoek, zal deze thuis opnieuw gemeten worden om na te gaan of de verhoogde bloeddruk te wijten was aan stress. Aan de baasjes van de honden waarbij eiwitverlies in de urine wordt waargenomen, zal gevraagd worden om na 1 en 2 maanden een nieuw urinestaal van hun hond op te vangen voor herbepaling. De honden met blijvend eiwitverlies ondergaan gratis verdere onderzoeken (beeldvorming van borstkas en buikholte, testen voor infecties die door teken kunnen overgedragen worden). Deze honden zullen ook de gouden standaard test (bepaling filtratiecapaciteit van de nieren) voor de nierfunctie aangeboden krijgen. Ter controle zal deze gouden standaard test ook uitgevoerd worden bij een subpopulatie van de honden zonder eiwitverlies.

 

De honden mogen niet eten van de avond voordien, drinken mag wel. Ze hoeven NIET gesedeerd te worden. Hou rekening dat de gezondheidsscreening ongeveer 1.5 uur tijd in beslag neemt.

bottom of page