top of page
Kat Met Blauwe Ogen

Home  >  Studies  

Lopende onderzoeken bij de kat

Vroegtijdige detectie van chronische nierziekte bij katten: het mysterie van niet-azotemische ziekte ontrafeld
Wat willen we te weten komen?

Methodes om chronische nierziekte bij de start op te sporen bestaan niet. Routine diagnostiek toont enkel gevorderde chronische nierziekte aan wat de behandelingsmogelijkheden sterk beperkt.

Vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal om  het verloop van de aandoening af te remmen.

 

Deze studie focust zich op het beginstadium van chronische nierziekte bij de kat en heeft twee grote doelstellingen:

In eerste instantie willen we een goed beeld verkrijgen welke kenmerken typerend zijn voor 'vroege chronische nierziekte' bij de kat. 

In tweede instantie willen we nieuwe methodes evalueren op de doeltreffendheid waarmee ze 'vroege chronische nierziekte' kunnen vaststellen.

 

Meer bepaald richten we ons op een molecule in de urine (Transforming growth factor β of TGF-β), elastografie (een echografie techniek waarbij de elasticiteit van de nieren wordt onderzocht) en VAMS (een katvriendelijke methode van bloedafname waarbij slechts één druppel bloed noodzakelijk is).

Daarnaast willen we de evolutie van de nierfunctie in kaart brengen over ruim één jaar tijd.

cat resting
HARTELIJK DANK VANWEGE ONS
& ALLE OUDERE KATTEN!
Hoe willen we dit onderzoeken?

Bloed- en urine analyses gecombineerd met abdominale echografie zullen reeds een eerste indicatie geven van de algemene gezondheid en de nierfunctie van de katten. Een nauwkeuriger beeld van de nierfunctie zal worden verkregen met behulp van een nierfunctietest (GFR). Hierbij worden de lichaamseigen stoffen: creatinine en iohexol toegediend waarna meerdere, kleine bloednames plaatsvinden over het verloop van een dag. Deze test is niet schadelijk maar neemt meerdere uren wachttijd in beslag. Om uw tijdsinvestering tot het absolute minimum te herleiden, wordt een gratis dagverblijf voor uw kat aangeboden 

Naar welke katten zijn we op zoek?

- katten vanaf 9 jaar die gezond zijn voor de eigenaar. Bij voorkeur hebben deze katten geen medicatie ontvangen in de laatste twee maanden voor de start van de studie. 

 

- katten met vastgestelde stabiele chronische nierziekte (zonder leeftijdsbeperking). Het gebruik van medicatie die ondersteunend is voor de nieren is toegestaan, maar wordt op voorhand doorgesproken met de onderzoekende dierenarts. Katten in een eindstadium van nierfalen kunnen niet deelnemen.

 

Voor alle katten geldt dat preventieve medicatie zoals vaccinatie, en anti-parasitaire middelen minimaal één week voor de geplande onderzoeken dienen te zijn toegediend.

Wat doen wij voor uw kat?

Deelnemende katten ontvangen over ruim één jaar tijd drie volledige gezondheidscheck-ups (uitgebreid bloed- en urineonderzoek, bloeddrukmeting, echografie van de buikholte, nierfunctietest). Dit alles volgens de standaarden van een gespecialiseerde dierenkliniek en volledig gratis voor de eigenaar.

Geïnteresseerd om deel te nemen?

Stuur een mailtje naar marleen.brans@ugent.be

Doctoraatsonderzoeker
  • Marleen Brans

Promotoren: Prof. Dr. Dominique Paepe, Prof. Dr. Sylvie Daminet & Dr. Emmelie Stock

bottom of page